Etkinlik lokasyonu: Tüyap Fair and Exhibition Center (Istanbul)
Intermob Istanbul 2016

Intermob Istanbul 2016


Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı // International Furniture Side Industry, Accessories, Forestry Products and Wood Technology Fair

Promatt Istanbul 2016

Promatt Istanbul 2016


Yatak İmalatı Yan Sanayi, Ekipman, Hammadde ve Makineleri Fuarı // Mattress Manufacturing Side Industry, Equipment, Raw Materials and Machinery Fair

Food-Tech Istanbul 2016

Food-Tech Istanbul 2016


Uluslararası Gıda ve İçecek Teknolojileri, Gıda Güvenliği, Katkı ve Yardımcı Maddeler, Soğutma, Havalandırma, Depolama Sistemleri ve Lojistik Fuarı // International Food and Beverage Technologies, Food Safety, Additives and Ingredients, Cooling, Ventilation, Storage Systems and Logistics Fair

Eurasia Packaging Istanbul 2016

Eurasia Packaging Istanbul 2016


Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı // International Packaging Industry Fair

Artist Istanbul 2016

Artist Istanbul 2016


Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı // International Istanbul Art Fair

Istanbul Kitap Fuarı 2016

Istanbul Kitap Fuarı 2016


Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı // International Istanbul Book Fair

Rubber Istanbul 2016

Rubber Istanbul 2016


İstanbul Kauçuk Endüstrisi Fuarı // Istanbul Rubber Industry Fair

Mining Turkey 2016

Mining Turkey 2016


Maden Türkiye Uluslararası Madencilik, Tünel İnşa, Makine Ekipmanları ve İş Makineleri Fuarı // International Mining, Tunneling, Machinery Equipmentsand Heavy Duty Vehicles Fair

Eurasia Urban Istanbul 2016

Eurasia Urban Istanbul 2016


Kentsel Dekorasyon, Spor ve Eğlence, Kentsel Teknolojiler, Araçlar, Altyapı, Çevre Düzenlemeleri ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı // Urban Decoration, Sports, Entertainment, Urban Technologies, Vehicles, Landscaping and Recycling Technologies Fair

Plast Eurasia Istanbul 2016

Plast Eurasia Istanbul 2016


Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı // International Istanbul Plastics Industry Fair