Hastane ve Klinikler Organizasyonları


Hospex Tokyo 2016


Uluslararası Hastane Mühendisliği Fuarı // International Healthcare Engineering Exhibition

Istanbul Health Expo 2016


Hastane Donanımları, Medikal Cihaz ve Bütünleşik Sağlık Hizmetleri Fuarı // Medical Equipment Fair and Integrated Health Services

expomed Istanbul 2017


Uluslararası İstanbul Tıbbi Analiz, Teşhis, Tedavi, Koruma, Rehabilitasyon Ürün, Cihaz, Sistem, Teknoloji, Donanım ve Hastaneler Fuarı // İstanbul Medical Analysis, Diagnosis,Treatment, Rehabilitation Product, Device, System, Technology, Equipment and Hospitals Fair

Hospitalar Sao Paulo 2017


Brezilya Hastane Ekipmanları Fuarı // International event of solutions, products, services, technology, innovation and equipment for the healthcare sector