Otomasyon Organizasyonları


SPS IPC Drives Nürnberg 2016


Uluslararası Elektrik Otomasyon – Sistemler Ve Elemanları Fuarı // International Exhibition Electric Automation – Systems and Components // Elektrische Automatisierung – Systeme und Komponenten, Internationale Fachmesse

Rax Tel Aviv 2018


Uluslararası Elektrik Mühendisliği, Kontrol, Otomasyon, Pnömatik, Aydınlatma Sistemleri, Enerji ve Enerji Verimliliği Fuarı // International Exhibition in Israel for Electrical Engineering, Control, Instrumentation, Automation, Pneumatics, Lighting Systems, Energy and Energy Efficiency