Otomasyon Organizasyonları


SMART Automation Austria 2017


Uluslararası Endüstriyel Otomasyon Fuarı // Fachmesse für Industrielle Automatisierung

Rax Tel Aviv 2018


Uluslararası Elektrik Mühendisliği, Kontrol, Otomasyon, Pnömatik, Aydınlatma Sistemleri, Enerji ve Enerji Verimliliği Fuarı // International Exhibition in Israel for Electrical Engineering, Control, Instrumentation, Automation, Pneumatics, Lighting Systems, Energy and Energy Efficiency