Esra Girgin Mali Müşavirlik Bürosu

Esra Girgin Mali Müşavirlik Bürosu

Güzelyurt Mh., E-5 Karayolu (D100), 34306 Esenyurt/İstanbul, Türkiye
1,172 görüntüleme

* Vergi ve diğer mevzuata uygun olarak, Tek Düzen muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe hizmetinin verilmesi , raporlanması, ilgililere raporların sunulması.
* Bilanço, gelir tablosu, bildirgeler, beyannameler ile bildirimleri düzenlenerek tahakkuklarının yapılması
* Muhasebe kayıtlarının Türkiye Muhasebe Standartlarına uygunluğunun kontrolü.
* KOBİ’ler için muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması.
* Muhasebe uygulamaları danışmanlığı
* İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, işçilerce imzalatılmak üzere hazırlanması
* Aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilerek firmaya iletilmesi.
* İşe giren personelin işe giriş işlemlerinin yapılması.
* İşten ayrılan personelin Kıdem ve İhbar Tazminatları’nın hesaplanması; işten ayrılma ile ilgili tüm belgelerin hazırlanması.
* SGK ve İş Mevzuatı danışmanlığı
* KDV, aylık ve üçer aylık Muhtasar ve Geçici Vergi, yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin hazırlanması, kontrolü ve tahakkuk ettirilerek, Tahakkuk Fişi’nin mükellefe sunulması.
* Vergi mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.
* Her türlü şirket Ana sözleşmeleri hazırlamak,Ticaret Odası, Vergi Dairesi, SGK ve diğer ilgili resmi makamlardaki başvurularını yapmak, işlemleri sonuçlandırıp mükellefiyet tesislerini gerçekleştirmek.
* Gerçek ve tüzel kişiler şube, depo ve irtibat bürosu gibi diğer şube işyerlerinin açılış ve kapanış işlemlerini yapmak.
* SGK, İş , Vergi ve ilgili diğer mevzuat konusunda genel danışmanlık yapmak. Mükelleflerin zaman içinde karşılaşabilecekleri muhtemel risklere karşı erkenden uyarılmasını sağlamak. Emeklilik işlemleri konusunda bilgi vermek, yardımcı olmak.
* Mükelleflerin ön muhasebe elemanlarını eğitmek, eğitim sonrası kontrolünü yaparak, ön muhasebenin kusursuz işleyişini sağlamak.
* Mükellefler adına açılması gereken vergi davaları için gerekli inceleme ve hazırlığı yapmak, gerekli delilleri ,benzer konudaki Danıştay kararlarını v.b.dokümanı toplamak; dava dilekçesini hazırlamak. Dava aşamasında mükellefe danışmanlık yapmak.


Google Maps

Haritayı yükleyerek Google'ın gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Daha fazla bilgi edinin

Haritayı yükle

Yorum yazmak için lütfen giriş yapın.