HİSAR PROJE

Şehit Cevdet Özdemir Mh., 1059. Caddesi (39. Cd.) 14-18, 06105 Ankara/Ankara, Türkiye

Planlama
Çevre Düzeni Planları ( 1/50000–1/25000 )
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları
1/1000 Ölçekli Revizyon Ve Uygulama İmar Planları
1/1000 Ölçekli Mevzii (Özel) İmar Planları
İmar Planı Tadilatları
Kentsel Dönüşüm Projeleri
Koruma Amaçlı İmar Planları ( Kentsel Sit, Arkeolojik Ve Tarihi Sit, Doğal Sit )
Turizm Amaçlı İmar Planları
HES Ve RES İmar Planları
Köy Gelişme Planları
Parselasyon Planları


Google Maps

Haritayı yükleyerek Google'ın gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Daha fazla bilgi edinin

Haritayı yükle