Hisar  Proje

Hisar Proje

Şehit Cevdet Özdemir Mh., 1059. Caddesi (39. Cd.) 14-18, 06105 Ankara/Ankara, Türkiye
1,250 görüntüleme

Planlama
Çevre Düzeni Planları ( 1/50000–1/25000 )
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları
1/1000 Ölçekli Revizyon Ve Uygulama İmar Planları
1/1000 Ölçekli Mevzii (Özel) İmar Planları
İmar Planı Tadilatları
Kentsel Dönüşüm Projeleri
Koruma Amaçlı İmar Planları ( Kentsel Sit, Arkeolojik Ve Tarihi Sit, Doğal Sit )
Turizm Amaçlı İmar Planları
HES Ve RES İmar Planları
Köy Gelişme Planları
Parselasyon Planları


Google Maps

Haritayı yükleyerek Google'ın gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Daha fazla bilgi edinin

Haritayı yükle

Yorum yazmak için lütfen giriş yapın.