Uzman School of English

Uzman School of English

Atatürk Caddesi SEYHAN/ADANA
1,365 görüntüleme

Eğitim Sistemi

Adananın en iyi yabancı dil kursu Uzman Dil Okulunda Genel İngilizce Programları için bütün dünyada kabul gören CEF* verileri baz alınarak eğitim uygulanmaktadır. Dili öğretirken ikinci dil olarak İngilizce öğrenen kişilerin tüm coğrafyalardaki kullanımları da bilmeleri göz önünde tutulan bir eğitim sistemi esas alınmıştır. Her seviyenin içeriği o seviyenin içeriğine uygun olarak öğrencinin sistemli bir şekilde ilerlemesi için hazırlanmıştır. Aynı zamanda, bir dilin ana yapısını oluşturan, gramer, yazma, konuşma, dinleme ve okuma dersleri eğitim sistemimiz içerisinde dengeli olarak yer almaktadır.*CEF (Common European Framework of Reference for Languages)

Avrupa Ortak Dil Çerçevesi

CEF tüm Avrupa ülkelerinde yabancı dil eğitim müfredatlarının , ölçme değerlendirme ve ders materyallerinin geliştirilmesi için temel olan ortak kriterleri sağlar. CEF aynı zamanda bireylerin yabancı dil düzeylerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesinde ortak standartlar belirler ve yaşam boyu öğrenme bilincini öngörür. CEF eğitim yöneticileri ve program yazarları, öğretmenler ve öğretmenlik eğitimi verenler için ortak bir bakış açısı sağlar, böylelikle aynı platformda iletişim kurmalarını mümkün kılar.

Seviyeler (Kurlar) Verimli bir İngilizce eğitimi, seviyenize en uygun sınıflarda mümkündür. Uzman Dil’in öğrencileri detaylı bir seviye sınavının ardından kendilerine en uygun sınıflara yerleştirilirler. Her Seviye (Kur) 100-120 saatten oluşur. Seviye boyunca gelişim düzeyini ölçme, değerlendirme adına quizler ve ara sınavlar uygulanır. .

Dil Öğretiminin Hedefleri

Şu anda dünyada en çok kabul gören Communicative Approach (İletişimsel Yaklaşım) metodu daima yenilikçi Uzman Dil’de de başarılı bir şekilde kullanılıyor. Peki bu Metodun tam olarak açılımı nedir? Size en iyi şekilde eğitim verebilmek için kullandığımız metod ve metodları bilmeniz gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden İletişimsel Yaklaşımı biraz açalım.

İletişimsel Yaklaşım eşittir İletişimsel dil dir. İletişimsel dil öğretiminin amacı, iletişimsel yeterliliği öğretmektir.Bunun anlamı nedir?Bu terimi öncelikle gramer yeterliliği kavramı ile karşılaştırarak açıklayabiliriz.Gramer yeterliliği, bir dilde cümle üretme yeteneğimizi izah eden, o dilde sahip olduğumuz bilgiler bütünüdür.

Bunlar;cümleyi oluşturan öğeler (sıfat, isim, zarf, fiil, zamanlar, sözcük takımları, cümlecikler, cümleler v.b.) ve cümlelerin nasıl oluşturulduğu ile ilgili bilgilerdir.Gramer yeterliliği, kitabın bir sayfasında gramer kuralının açıklandığı ve diğer sayfasında alıştırmasının yapıldığı birçok gramer kitabında sağlanmaya çalışılır.Analiz ve uygulama birimi genellikle cümledir.Gramer yeterliliği, dil öğrenmenin önemli bir unsuru olmasına rağmen, dil öğrenen kişi gramer kurallarını çok iyi bilip yine de dilin iletişimsel yönünde zayıf olabileceğinden dolayı, dil öğrenmede tek başına yeterli değildir. “İletişimsel yeterlilik” teriminden anlaşılması gereken, dilin iletişimsel kullanımıdır.

İletişimsel yeterlilik, dil öğreniminin aşağıdaki yönlerini içermektedir:

· Farklı amaç ve durumlarda dilin nasıl kullanılacağını bilmek,

· Konuşulan kişilere ve ortamlara göre uygun dili kullanmayı bilmek (ne zaman resmi ya da resmi olmayan konuşma yapılacağını veya yazı dilinin konuşmadan farklı uygun bir şekilde nasıl kullanılacağını)

· Farklı yazı türlerinin (hikaye, rapor, mülakat, karşılıklı konuşma) nasıl yazılacağını bilmek,

· Dil konusunda eksiklerine rağmen o dilde nasıl iletişim sağlayacağını bilmek (farklı iletişim yöntemleri kullanarak)

UZMAN DİL’İN ÇAĞDAŞ VE MODERN EĞİTİM SİSTEMİ İLE BAŞARIYA HIZLICA ULAŞIRSINIZ.


Google Maps

Haritayı yükleyerek Google'ın gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Daha fazla bilgi edinin

Haritayı yükle

Yorum yazmak için lütfen giriş yapın.